Compara produse:

Regulament promoții

REGULAMENTUL CAMPANIEI
EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS


Perioada de desfasurare:

01 Aug – 31 August 2020


1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS DIN OFERTA (denumita in continuare “Campania”) este VASSILIAS SRL (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Biharia, Nr 67-77, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6526/1998, cod unic de inregistrare 10750980, reprezentata de Anargyros Vasilias, in calitate de Administrator.


2. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 01 august ora 00:00 – 31 august 2020 ora 23:59.


3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura, online, pe site-ul www.rohnson.ro


4. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice UTILIZATOR numita in continuare “Participant”, care achizitioneaza cel putin un produs de pe site-ul www.rohnson.ro.


5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs de pe site-ul www.rohnson.ro  pentru a beneficia de oferta, in limita stocului disponibil, constand in 5 (cinci)% extra reducere pe loc, direct in cos, numai la plata cu cardul, din pretul afisat al produsului.

Oferta este valabila in perioada 01 august ora 00:00 – 31 august 2020 ora 23:59 la  achizitia unui produs, comercializat pe site-ul www.rohnson.ro. Promotia se ofera in limita stocului disponibil.

La achizitia produsului din oferta, Participantul va primi pe loc o reducere de 5 (cinci)% direct in cosul de cumparaturi, din pretul afisat al produsului achizitionat.

Extra – reducerea se aplica in plus fata de reducerea afisata pe site doar la plata cu cardul.


Exemplu de calcul: daca valoarea produsului achizitionat este de 1.599,99 lei (o mie cinci sute  nouazeci si noua de lei si nouazeci si noua bani) cu o reducere afisata de 10% (zece la suta), la aceasta din urma se mai adauga o extra reducere de inca 5% (cinci la suta), respectiv o valoare de 1.367,91 (o mie trei sute saizeci si sapte de lei si nouazeci si unu de bani). Suma finala achitata de Participant va fi de 1.367,91 (o mie trei sute saizeci si sapte de lei si nouazeci si unu de bani).


6. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.rohnson.ro


7. CLAUZE SPECIALE:

    7.1. Oferta se acorda doar la achizitia unui produs de pe site-ul www.rohnson.ro.

    7.2. Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate.

    7.3. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului.

 

8. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.


9. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.rohnson.ro .


10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei ‘’Extra reducere direct in cos la achizitia unui produs”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Vassilias prin:


  1. Trimiterea unui e-mail la adresa office@vassilias.ro.
  2. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Bucuresti, Sectorul 1, Str. Biharia, Nr 67-77 C, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

11. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.


12. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a